پوشش آبزی پروری

کاربرد پوشش آبزی پروری

استفاده از محصول: ژئوممبران HDPE ، 1.5 میلی متر

ژئوممبران HDPE به طور گسترده ای در پرورش آبزیان ، آبیاری کشاورزی و خندق ها مورد استفاده قرار می گیرد. پروژه جلوگیری از تراوش سد دریاچه. عملکرد عالی ضد آب ، مقاومت در برابر آب و هوا ، مقاومت در برابر خوردگی باعث جلب رضایت و شناخت همه مشتریان شده است