پوشش آبزی پروری

کاربرد:پوشش آبزی پروری

استفاده از محصول: ژئوممبران HDPE، 1.5 میلی متر

ژئوممبران HDPE به طور گسترده در آبزی پروری، آبیاری کشاورزی و خندق ها استفاده می شود. پروژه جلوگیری از نشت سد دریاچه. عملکرد عالی ضد آب، مقاومت در برابر آب و هوا، مقاومت در برابر خوردگی باعث رضایت و شناخت همه مشتریان شده است.