پروژه های دفن زباله

کاربرد:پروژه آبزی پروری

استفاده از محصول: ژئوممبران HDPE، 1.5 میلی متر

متر مربع: 15000 متر مربع

ژئوممبران HDPE به طور گسترده در آبزی پروری، آبیاری کشاورزی و خندق ها استفاده می شود. پروژه جلوگیری از نشت سد دریاچه. عملکرد عالی ضد آب، مقاومت در برابر آب و هوا، مقاومت در برابر خوردگی باعث رضایت و شناخت همه مشتریان شده است.

جزئیات بیشتر این پروژه را در ادامه تصاویر مشاهده کنید