پروژه های سد و دریاچه

کاربرد:پروژه آبزی پروری

استفاده از محصول: ژئوممبران HDPE، 1.5 میلی متر

متر مربع: 15000 متر مربع

ژئوممبران HDPE به طور گسترده در آبزی پروری، آبیاری کشاورزی و خندق ها استفاده می شود. پروژه جلوگیری از نشت سد دریاچه. عملکرد عالی ضد آب، مقاومت در برابر آب و هوا، مقاومت در برابر خوردگی باعث رضایت و شناخت همه مشتریان شده است.

جزئیات بیشتر این پروژه را در ادامه تصاویر مشاهده کنید

پروژه عایق رطوبتی سطح ساختمان کارخانه Chengfei Group 620 (PVC)
پروژه عایق رطوبتی سطح ساختمان کارخانه Chengfei Group 620 (PVC)
پروژه عایق رطوبتی سطح ساختمان کارخانه Chengfei Group 620 (PVC)