ژئوپمران TPO

 • TPO geomembrane

  ژئوممبران TPO

  سهولت قالب سازی یا شکل دادن.

  ماندگاری در هر شرایط محیطی.

  مقاومت مکانیکی و مقاومت بالا.

  قدرت پارگی و کشیدگی بسیار خوب.

  مقاومت عالی در برابر سایش.

  مانع خوبی برای رطوبت است.

  مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش عالی

  خواص نفوذ ناپذیری بسیار خوب.